Akdeniz Üniversitesi

Animasyonu görebilmeniz için flash player kurulu olmalıdır.

Hoşgeldiniz

"Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi" Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'na bağlı olarak temel ve klinik tıp bilimleri alanında teşhis ve tedavi amacıyla kullanılan optik ve elektronik cihaz veya sistemlerin tasarımı, üretimi, geliştirilmesine yönelik araştırma ve eğitim çalışmalarına olanak sağlamak amacıyla kurulmuştur.

Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi

Mühendislik, tıp ve temel bilimler alanında donatılmış,  bilgiye nasıl ulaşılacağını bilen, öğrendiği bilgileri teknolojiye dönüştürebilen, insan sağlığı alanında etik değerlerin bilincinde, pratik uygulamaya yönelik araştırma yapabilen ve ekip çalışmasına uyumlu araştırmacılar yetiştirilmesine yardımcı olur.

Tıp Fakültesinde temel bilimler veya kliniğe yönelik biyomedikal optik alanında her türlü araştırmanın yapılabilmesi için teknik destek ve altyapı sağlanmasına yardımcı olur.

Sayfa Özeti: Tıp Fakültesi Biyomedikal Optik Araştırma Ünitesi

Sayfa Açıklaması: Biomedikal optik araştırma ünitesi

Anahtar Kelimeler: